Galerija Banfi
Ivan Lacković Croata

grafika u listu
(neuramljeno)
1987.
24x42 cm
Upiti na e-mail:
galerijabanfi@yahoo.com