Galerija Banfi
	 Tatjana Politeo
	
 uramljena grafika
 'Stolac'
 50x38 cm
Upiti na e-mail: galerijabanfi@yahoo.com