Galerija Banfi


Jakov Bratanić

ulje na drvu
1978.
30x45 cm


Upiti na e-mail:
galerijabanfi@yahoo.com