Galerija Banfi


Vasilije Jordan

kaĊĦirano ulje na platnu
'Obitelj'
2001.
18x20 cm


Upiti na e-mail:
galerijabanfi@yahoo.com