Galerija Banfi


Ljubo Ċ krnjug

tempera
'Motiv iz Rovinja'
1999.
54x70 cm


Upiti na e-mail:
galerijabanfi@yahoo.com