Magdalena Kramarić
'Izložba najboljeg diplomskog rada'

    'Na koncu studija slikarstva očekujemo da će onaj krajnji rad biti najbolji. Da li je tomu zbilja tako
    ili samo mi želimo da tako jest? Lena Kramarić je svojom izložbom pokazala da to u stvari uopće nije
    važno nama samima nego nekome drugom i priredila nesputanu izložbu, prepunu boja, mladenačkog
    zanosa pa čak i dječačkog bijesa. Možda je nagrada to što je Lena tu, što je svojim bližnjima i
    dalekima dala ono što osjeća, način na koji se zabavlja i vrijeme koje provodi sama sa sobom, u svojim    
    mislima, u kontemplaciji i sažimanju svog bića.'

    Lucija Švob


Izloženi radovi