Krešimir Nikšić
Izložba "Dah vedrine"

    "Energija boje, njezina dinamična svojstva i pokrenutost u Nikšićevoj slici nemaju tek ulogu podržavanja
     kolorističke napetosti, već se u strujanju silnica potencijalno prisutnih u bljesku ili muklosti boje slute
     sadržajni rasponi slike..."

Kliknite za uvećanjeKliknite za uvećanjeKliknite za uvećanjeKliknite za uvećanjeKliknite za uvećanje

    "Nikšić je uspio pomiriti suprotnosti slike i svijeta, ne izdavši niti jednu stranu. Ideal slike i slikarskog čina
     ostvaren je u ravnoteži s nepredvidljivošću stanja, do kojih dovodi nepredvidljivost ljudskih postupaka..."

    "Nikšić je osvježenje suvremene hrvatske umjetnosti. Spram likovnih ekstrema vremena tradicionalist, ali    
     silno moderan, aktualan. Razumljiv i slojevit.

    'Stanko Špoljarić'
Izloženi radovi