Tatjana Politeo
'35 - 44'

    'Iako posjeduje već prepoznatljiv umjetnički rukopis Tatjana Politeo nas nanovo iznenađujeodabirom
    teme te novim i svježim koloritom. Uz tri platna velikih dimenzija u prostor smješta 35 oslikanih
    drvenih kalupa cipela od broja 35 do broja 44. Njih 35 pojavljuje se u vidu skulpture, ali i kao zajedni-    
    čka tema na platnima......Bez sumnje, Tatjani Politeo pošlo je za rukom u galerijski prostor unijeti
    svježinu i stvoriti više nego zanimljivu priču o svakodnevnim, 'malim' stvarima kao što su cipele ili
    naš osobni životni prostor, paralelno dajući odbačenoj stvari-predmetunov, ali i uzbudljiviji život.'

    Ivana ŠkolnikIzloženi radovi