Miroslav Šutej
Iz ciklusa "U mom dvorištu"

    Izložba akademskog slikara i grafičara Miroslava Šuteja održana u našoj Galeriji predstavljala je odabir 17
    od 250 sačuvanih crteža nastalih ljeta 1957. godine koji se odnose na sadržaje iz dvorišta roditeljske kuće
    u Dugoj Resi. Te po formatu sitne crteže, nastajale u bilježnicama, autor je prenio u grafički medij i uvećao    
    ih u dimenzije 70x100 cm.


   "Kao iz inata, ovom izložbom Šutej dokazuje da nema 'visokih' i 'niskih', niti 'banalnih' motiva barem ne za
    autora u formativnim godinama, nego da su svi motivipodobni za analize i studij i da se svaki motiv može
    oživotvoriti i interpretirati u vrlo atraktivne i nadasve uvjerljive sadržaje."

    Ivica Župan, 'Slobodna Dalmacija'
Izloženi radovi